Återställa i ursprungligt skick....

Har du gjort omfattande renoveringar i din bostad...?

Här i länkarna nedanför kan du läsa mer om vad som gäller....

Dom i Högsta Domstolen (angående uppkommen skada vid utfört arbete i bostad)

Återställa en bastubygnad i bostadsrätt (Aftonbladet)

JP företagarnet.se (Återställa i ursprungligt skick, i praktiken)