Ventilation och köksfläktar

Sparrhornet 2 har i sina fastigheter ett mekanisk frånluftssystem vilket betyder att en central fläkt är monterad på taket vilket har till uppgift att se till att det blir ett undertryck i alla bostäder som i sin tur ser till att frisk luft från ventilerna (i fönster och i skafferi) sugs in och ger ett luftflöde. I våra lägenheter lämpar sig därför en motordriven fläkt med kolfilter, som inte är ansluten till föreningens ventilationssystem.

Är din motordrivna fläkt ansluten till föreningens ventilationssystem blir effekten att den motordrivna fläkten trycker in luft i ventilationssystemet som kan krocka med det undertryck som skapas av den centrala fläkten på taket. Konsekvensen blir att den den luft som ska tryckas ut genom den centrala fläkten på taken istället trycks ut i andra kanaler och dina grannar får in den luften istället för att gå ut i skorstenen. Det betyder att din förbrukade luft sugs in i din motordrivna fläkt istället trycks ut till dina grannar.

För att dina grannar ska en så bra inomhusmiljö som möjligt bör därför ingen ha en motordriven el-fläkt ansluten till föreningens ventilationssystem. 

Länk till ventilation.se 

Länk till OVK

Intyg OVK.jpg

Fotnot: Brf Sparrhornet II rengör sina ventilationskanaler vart 4:e år. Senaste rengöringen var år 2018. Utförare är Bergslagens Sotning och Ventilation AB.
OVK utförs med 4 års mellanrum...
Nästa OVK blir år 2022

Berslagens Sotning & Ventilation skriver inte ut två adresser vid OVK utan enbart en adress, i det här fallet Forsbackavägen 13.
Kolargränd 3 ingår även i samma förening vilket gör det aningens förvirrande på protokollet. Det går med lätthet att förstå det som att enbart Forsbackavägen 13 är godkänd för OVK och inte Kolargränd 3 men båda adresserna ingår i samma förening, Brf Sparrhornet 2.