Överlåtelse av bostad

Att tänka på vid överlåtelse av bostad

Sparrhornet II tar ur en administrationsavgift på 2, 5 % av ett prisbasbelopp, av bostadsrättshavaren (säljande medlem) för handläggning av överlåtelseavtal.
 
Ett prisbasbelopp år 2024 är 57 300 kronor .

Avgiften för handläggning år 2024 är 1 432,5 Kr (2,5% av 57 300 kr)

Säljande medlem (dödsbo) sätter in avgiften på Bankgironummer : 201-2615.

Märk inbetalningen med aktuellt lägenhetsnummer.

Nedanstående punkter ska inkomma till föreningen för att en komplett ansökan ska behandlas, gällande överlåtelse av bostadsrätt.

  • Överlåtelseavtal (och ev. andra avtal som träffats)
  • Ansökningsblankett för inträde i Brf Sparrhornet II
  • Upplysningsblankett inför skrivande av överlåtelseavtal 
  • Kvitto för inbetald avgift.
  • Den säljande medlemmens adress, dag direkt efter försäljningsdatum alternativt tillfällig bostadsadress direkt efter försäljning. 
  • Mottagares adressuppgifter dit styrelsens meddelar beslut om medlemsansökan, alternativt aktuell Mäklare eller annan försäljare av lägenheten.
  • I särskilda fall kan styrelsen komma att kräva kompletterande uppgifter, enligt § 21 i föreningens Ordnings och Trivselregler (policy).
     


Handläggningstiden varierar men tar i normalfallet 14 dagar efter att komplett ansökan inkommit, men kan över vissa perioder eller om det uppstår andra svårigheter kan handläggningstiden förlängas (semester/sjukdom eller extra krävande utredning).

mer om föreningens Policy går att läsa om vid Medlemsansökan under fliken Försäljning.    

Ansökan skickas till

Brf Sparrhornet 2
Kolargränd 3
737 46 Fagersta

Märk med "Ansökan om överlåtelse" samt avsändare och datum.
 
Ärendet behandlas från och med att komplett ansökan inkommit till föreningen.