Kontakt

Öppettider under 2023

Öppettider/Arbetstider 

Kontoret
Vi nås säkrast Tisdag & Torsdag mellan kl. 10.00 - 12.00 (helgfria vardagar) 

Besöksadress

Forsbackavägen 13
737 46 Fagersta
org.nr: 709000-0645

Ekonomi
Margreth Stople Ekdahl
Tel. 0223- 311 330 
Mail. Margreth@sparrhornet2.se

Vice värd & Vaktmästare 
Niklas Eriksson
Tel. 0223- 311 330
Mail. Niklas@sparrhornet2.se

Vid akuta ärenden (ärenden som inte kan vänta tills nästa dag)
Se tillvägagångssätt punkt 1 i "Ordnings och Trivselregler", om allmän aktsamhet.

Om du inte får tag i oss...
Om vi inte svarar när du ringer, kan det vara så att vi är upptagna i ett annat ärende åt föreningen.

Lämna i så fall ett meddelande på telefonsvararen, så ringer vi upp!

Skulle det vara så att du har ringt och vi inte återkopplar inom rimlig tid, ring gärna igen nästa dag för öppettid/arbetstid mellan (10-12). 

Säkrast är att kontakta via mejl och uppge ditt telefonnummer  (vi kollar av mejl ett par ggr/ veckan, telefonsvararen mer sällan).

Skulle det vara så att du mot förmodan inte får tag i oss eller får återkoppling inom rimlig tid, kan det bero på sjukdom eller av andra omständigheter.

Vid plötslig sjukdom skriver vi som oftast en lapp på dörren in till kontoret.

Har ni synpunkter på personal eller hur personalen sköter sina uppdrag går det att väcka frågan till Styrelsen så utreds frågan och återkopplas till frågeställaren (aktuell medlem).
 

Niklas & Margreth