Soptips!

Sopkärl hittar du på baksiadav av fastigheten Forsbackavägen 13 och framför fastiogheten Kolargränd 3. 

Gröna sopkärl är till för brännbart materiel

Bruna sopkärl är till för matavfall (Matrester)

Bruna soppåsar (för matavfall) hittar du nere i cykelkällaren i en vit garderob

Finns även en miljöstation i miniformat i källaren (där du kan lägga småsaker som inte hör hemma i brännbart som batterier, glödlampor, trä, tyg och plast)  

Länk till Pilotprojekt "Källe"

Länk till Vafab Miljös Soptips...